Szkolenia internetowe

 

Oferta szkoleń internetowych

Ośrodka Rozwoju Edukacji "EDUCATOR"

  • Neuroedukacja w szkole
  • Kształcenie kompetencji kluczowych
  • Radzenie sobie z "trudnymi" rodzicami
  • Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela
  • Tutoring jako sposób na podniesienie jakości kształcenia
  • Kształcenie postaw- odpowiedzialność wychowawcza szkoły
  • Jak praktycznie przestrzegać wymagań państwa  w placówce oświatowej
  • Bezpieczeństwo uczniów w szkole
 1. Kurs internetowy awans- nauczyciel stażysta
 2. Kurs internetowy awans- nauczyciel kontraktowy
 3. Kurs internetowy awans- nauczyciel mianowany
 4. Nowe zadania szkół i nauczycieli wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikające z nowelizacji prawa oświatowego
 5. Przygotowanie szkoły i nauczycieli gimnazjum do realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego
 6. Radzę sobie z emocjami własnymi i moich uczniów
 7. Kurs internetowy kierowników wycieczek szkolnych
 8. Kurs internetowy przygotowujący do pracy koordynatorów do spraw bezpieczeństwa w szkole
 9. Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej
 10. Opracowanie własnych programów nauczania
 11. Podstawy skutecznej pracy z uczniem
 12. Profilaktyka przemocy, agresji i uzależnień w szkole
 13. Kurs internetowy z zakresu komunikacji interpersonalnej w szkole
 14. Podstawy skutecznej pracy wychowawczej
 15. Aktywizujące metody nauczania
 16. Aktywizujące metody pracy wychowawczej
 17. Współpraca z rodzicami
 18. Podstawowy kurs pomiaru dydaktycznego
 19. Prawa człowieka w szkole
 20. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Uczestnictwo w szkoleniach internetowych polega na zapoznaniu się z materiałami przekazanymi przez Ośrodek, wykonaniu poleconych zadań w oparciu o uzyskane informacje oraz rozwiązania testu. Czas oraz termin realizacji nauki i wykonania zadań zależy od decyzji uczestnika.

Koszt szkolenia: 60PLN. Kwotę należy przekazać na nr konta:

mBank 11 1140 2004 0000 3002 4317 3248